Mysli proti rakovině – pozvánka na přednášku

Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví

Srdečně Vás zveme na třetí cyklus přednášek z oboru psychologie

Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění