Nádory prsu mladých žen

Otázky a odpovědi

Proč jsem onemocněla právě já?

Onemocnění rakovinou prsu je z 95 % nešťastnou shodou mnoha náhod. Pouze u 5 % žen s nádory prsu jsme schopni nalézt příčinu jejich onemocnění – vrozenou genetickou poruchu v genech BRCA1, BRCA2, event. dalších.

Mají moje děti zvýšené riziko také onemocnět nádorem prsu?

To, že jste onemocněla nádorem prsu, skutečně do určité míry zvyšuje riziko, že také Vaše děti onemocní nádorem. V zásadě rozlišujeme dva stupně rizika. V případě, že bylo prokázáno, že Váš nádor vznikl na podkladě vrozené mutace genu BRCA1 nebo BRCA2, existuje 50% šance, že jste tuto vlohu předala své dceři. A ta pak má 80% riziko onemocnět nádorem prsu a 40-60% riziko onemocnět nádorem vaječníku. Pokud průkaz mutace byl ve Vašem případě negativní, pak nárůst rizika rakoviny prsu pro Vaši dceru je zcela minimální.

Proč někdo je léčen hormonální léčbou a jiný nikoliv?

Hormonální léky mají svou účinnost pouze u poloviny žen, které onemocněly rakovinou prsu. Jedná se o ty ženy, jejichž nádory obsahují bílkoviny označované zkratkami ER a PR (estrogenní receptor, progesteronový receptor). Hormonální léky působí různým způsobem. Některé tyto bílkoviny rozkládají (např. faslodex), jiné odstraní ženské pohlavní hormony z vazby na ně (tamoxifen). Další dvě skupiny léků (inhibitory aromatáz a LHRH analoga) snižují množství ženských pohlavních hormonů v těle ženy, což vede ke snížení růstu nádorových buněk.

Proč nebyl zařazen do mé léčby Herceptin?

Lék Herceptin (trastuzumab) zlepšuje léčebné výsledky pouze u cca 20 % žen, jejichž nádorové buňky obsahují na svém povrchu bílkovinu c-erbB-2 (nebo-li HER2/Neu). Zřejmě tedy mikroskopické vyšetření neprokázalo přítomnost této bílkoviny v nádoru, který Vám byl odstraněn.

Proč musím být operována tak, že se mi odstraní celý prs?

Většina žen s nádory prsu si přeje zachovat prs. Bohužel, v některých případech však prs záchovný výkon nemůže být doporučen, neboť by mohl vést k daleko vyššímu riziku návratu nemoci. V takových případech je tedy na místě nejprve snesení celého prsu, provedení pooperační zajišťovací léčby a následný rekonstrukční výkon na oddělení plastické chirurgie. Nejčastější případy, kdy je třeba doporučit odstranění celého prsu, jsou:

  • dva a více nádorů v jednom prsu
  • nepoměr mezi velikostí nádoru a prsu
  • nemožnost provést pooperační ozáření prsu (v důsledku předchozího ozáření prsu, odmítnutí ozáření pacientkou, z jiných příčin)
  • lokalizace v oblasti pod bradavkou

Jak se mám bránit otěhotnění v průběhu protinádorové léčby?

Protinádorová chemoterapie u řady žen vede k nepravidelnostem menstruačního cyklu, proto jedinou spolehlivou antikoncepcí je antikoncepce bariérová (kondom). Hormonální antikoncepce nesmí být samozřejmě podávána. Pooperační hormonální léčba v kombinaci Zoladex – tamoxifen je dostatečnou antikoncepcí a nemusí být kombinována s dalšími postupy, které brání otěhotnění.

Mohu být léčena chemoterapií i v průběhu těhotenství?

Ano, není důvod odkládat chemoterapii na dobu po skončení těhotenství. Naopak, její nepodání by mohlo snížit Vaše šance na dlouhodobé vyléčení. V průběhu posledních let proto byly vypracovány takové režimy chemoterapie, které nezvyšují počet vrozených vývojových vad plodu v důsledku cytostatické léčby. Jediným pozorovaným vlivem chemoterapie na plod je nižší porodní váha novorozenců.

Jaké dlouhodobé následky může mít protinádorová hormonální léčba?

Hormonální léčba může vést ke stejným problémům, s jakými se setkávají ženy při přechodu (klimaktériu, menopauze). Ve sféře duševní jsou to citová nevyrovnanost nebo deprese, z metabolických problémů je třeba zmínit možnost řídnutí kostí (osteoporózy) či zvýšení krevních hodnot cholesterolu. Některé ženy si stěžují na suchost poševní sliznice, což může komplikovat sexuální život.

Zdroj: www.eva35.cz, www.onko.cz