Nová metoda klasifikace nádorů prsu

Novou metodu, která umožňuje přesněji rozlišovat mezi jednotlivými podtypy nádorů prsu a která by tak mohla v budoucnu přispět k lepší volbě léčby, otestovali jako první odborníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a švýcarskou polytechnikou ETH Curych.

Tým složený z biochemiků, molekulárních biologů, bioinformatiků a lékaře-patologa využil pro zařazení nádorů do podtypů metodu stanovující hladiny několika tisíc bílkovin v každém vzorku nádorové tkáně. Jejich práci zveřejnil vědecký časopis Cell Reports.

Nádory prsu se aktuálně dělí do pěti podtypů, které se liší z hlediska molekulární podstaty onemocnění, jejího průběhu i prognózy. Jejich rozpoznání umožňuje vybrat nejúčinnější léčbu. V současnosti lékaři pro stanovení typu nádoru využívají metody, kterými stanovují přítomnost několika konkrétních bílkovin v nádorové tkáni, určení jejich množství je ale mnohdy orientační. Právě to nová metoda na bázi SWATH hmotnostní spektrometrie zlepšuje, a může tak v budoucnu pomoci k přesnější diagnostice i léčbě.

Základ metody vyvinuli odborníci v laboratořích ETH Curych ve spojení s firmou Sciex. Brněnští vědci ve spolupráci se švýcarskými kolegy pak s její pomocí analyzovali téměř sto vzorků z Masarykova onkologického ústavu.

„Z tisíců bílkovin měřených metodou SWATH jsme vybrali tři, které jsou klíčové pro zařazení nádorů prsu do základních subtypů. Naše metoda umí nejen rozlišit stávající subtypy, ale ukázala, že agresivnější subtypy jsou samy o sobě velmi variabilní. Právě proto je chceme dál analyzovat a klasifikovat,“ uvedl hlavní autor práce, biochemik Pavel Bouchal z Masarykovy univerzity.

Výzkum trval pět let a podpořila ho Grantová agentura ČR a interní Grantová agentura Masarykovy univerzity. Podle Bouchala může být tato metoda použitá i pro klasifikaci dalších nádorových onemocnění. Aktuálně se vědci zaměřují na nádory ledvin a jejich metastazující formy.

I když možnost lépe zařazovat pacienty do molekulárních subtypů vypadá velmi slibně, jde zatím o základní výzkum.

 

Zdroj: MUNI (red), 5.8.2019, Zdravotnictví medicína, str. 22, Věda a výzkum