Nová metoda označí prsní nádor před zákrokem za dvě minuty

Rakovinou prsu ročně onemocní více než 7,5 tisíce žen. Vyplývá to z údajů Národního onkologického registru. Díky novým metodám se dnes daří léčit i komplikované případy skrytých prsních nádorů v pokročilém stadiu nemoci. Poškozenou tkáň je ale třeba co nejrychleji odstranit.

K maximální přesnosti zákroku slouží nová metoda označování Magseed, která je šetrná k pacientce a nezanechává v tkáni žádné stopy.

„Metoda Magseed se užívá v případech, kde je zapotřebí označit nehmatný nádor z důvodu jeho chirurgického odstranění s maximální přesností,“ říká lékařka Regina Šírová, ředitelka sítě Mammacenter společnosti Medicon.

Stačí lokální anestezie

Funguje na principu jehly se speciálním magnetickým zrnem, které radiolog aplikuje pacientce do tkáně, resp. do místa nádoru. Chirurg na operačním sále pak pomocí sondy Sentimag určí dle intenzity signálu magnetického pole, které vznikne mezi zrnem a sondou, přesnou oblast prsní tkáně, kterou je třeba odstranit.

„Zásadní výhodou této metody je její rychlost. Aplikace trvá pouhé dvě minuty. Pacientky také jistě ocení, že je velice šetrná, protože k zavedení zrna je potřeba jen lokální anestezie a po samotném zákroku nezůstávají v tkáni žádné stopy po označení. To je proti původní metodě s roztokem uhlíku velký posun,“ shrnuje přednosti metody doktorka Šírová.

Metodu už hradí zdravotní pojišťovny

Ačkoli nová metoda přináší řadu výhod pro lékaře, pacientky a zásadní přínos pro hladký management chirurgických výkonů v rutinní praxi v rámci ČR, nebyla zatím využívána.

První lékařská pracoviště, která tuto metodu v České republice vyzkoušela a chystají se ji ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Podolí zavést, jsou screeningová pracoviště Mammacentra společnosti Medicon.

„Nová metoda označování není zatím mezi lékaři příliš známá. Zásadním posunem je fakt, že díky našim dobrým zkušenostem v Mammacentrech začaly tuto metodu nově proplácet i zdravotní pojišťovny. Doufám, že i tato skutečnost podpoří lékaře, aby začali Magseed na svých pracovištích také využívat,“ dodává lékařka.

Zdroj: Novinky.cz