Obec Dasný u Českých Budějovic nepodceňuje prevenci

První preventivní přednáška v letošním roce proběhla na pozvání zástupkyně Českého svazu žen z obce Dasný u Českých Budějovic. Protože se jednalo zároveň i o první přednášku pro Jihočešky od doby působení nového Mamma HELP centra v Českých Budějovicích, byla klubovna v kulturním domě zaplněna do posledního místečka.

Místní ženy a  naše terapeutky v  téměř stoprocentním zastoupení byly přednášejícími Olgou a Lenkou z Pražského centra seznámeny s novou prezentací, která ve své první části představí posluchačům Mamma HELP jako takový, v  druhé části poukazuje na statistické údaje a možnosti preventivního vyšetření prsu a jeho dostupnost ženám jakéhokoliv věku. Poslední část prezentace seznamuje s metodou samovyšetření prsu.

Po ukončení prezentace si vyzkoušely ženy samovyšetření prsou na fantomovém modelu. Už ve chvíli nácviku samovyšetření probíhala hlasitá diskuze a zodpovídaly jsme dotazy, týkající se prevence rakoviny prsu a našich vlastních zkušeností s nemocí.

Vzhledem k tomu, že článek o uskutečněné přednášce byl uveřejněn v místním oběžníku, Dasenských listech, povedlo se nám informaci o prevenci rakoviny prsu poskytnout téměř celé obci.