OncotypeDX Breast Recurrence Score®

Dovolujeme si Vám poskytnout základní informace o aktuálních možnostech diagnostiky pro pacientky s nově diagnostikovaným karcinomem prsu.  Řada pacientek se díky testu Oncotype DX může zcela vyhnout nepříjemné chemoterapii!

Test OncotypeDX Breast Recurrence Score se provádí po operaci před zahájením pooperační léčby. Testování probíhá tak, že patolog vybere malé množství nádorové tkáně, která byla odstraněna během původního chirurgického zákroku, a odešle jej do centrální laboratoře na testování. Výsledek je k dispozici do 2 týdnů.

Výsledek testu obsahuje tzv. Recurrence Score®. Recurrence Score® je číslo od 0 do 100. Čím nižší je výsledek Recurrence Score®, tím menší je pravděpodobnost, že bude mít pacientka prospěch z chemoterapie; a naopak čím vyšší je výsledek Recurrence Score®, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude mít prospěch z chemoterapie. Z praxe vyplývá, že až 80% pacientek (s nejčastějším typem rakoviny prsu) se díky testu může chemoterapii zcela vyhnout.

Co je test OncotypeDx?

Jedná se  je genomický test, který pomáhá pacientce a jejímu lékaři zjistit, jak je pravděpodobné, že přidání chemoterapie k hormonální (endokrinní) terapii bude pro její léčebný plán přínosné. Test Oncotype DX je určen pro pacientky všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným karcinomem prsu v raném stadiu, s pozitivitou estrogenového receptoru (ER+), negativitou receptoru pro lidský epidermální růstový faktor (HER2–), s negativními axilárními lymfatickými uzlinami nebo s maximálním postižením tří lymfatických uzlin.

Tento test poskytuje informaci specifickou pro rakovinu dané pacientky, a tak pomáhá jejímu lékaři (lékařům) porozumět základní biologii nádoru, což umožní, aby byl její léčebný plán ušit na míru.

Test Oncotype DX Breast Recurrence Score měří expresi 21 specifických genů z nádoru pacientky a na základě výsledků tohoto měření podává informaci:

  • prognostickou – o individuálním riziku návratu onemocnění v horizontu 10 let
  • prediktivní – předpovídá pravděpodobnost, zda bude mít pacientka přínos z přidané chemoterapie

Test již použilo více než půl milionu lidí na celém světě, má klinickou evidenci označovanou nejvyšším stupněm 1A, podpořenou na mnoha klinických studiích (prospektivní data s dlouhodobými výsledky) s více než 63 000 pacientkami, což se odrazilo v doporučení použití tohoto testu v odborných mezinárodních doporučení pro klinickou praxi léčby rakoviny prsu (ASCO, NCCN, ESMO, NICE, St. Galen), test je také součástí dokumentu Modrá Kniha České onkologické společnosti a v současnosti je hrazen zdravotními pojišťovnami v ČR.

Pro bližší informace o postupu, o indikačních kritériích a podmínkách úhrady u jednotlivých zdravotních pojišťoven se obraťte na společnost Xeneo.

Xeneo

Modřanská 621, Praha 4, 143 00

www.xeneo.cz

Obchodní zástupce:

Jaroslav Vrtěna

Tel: +420 728 872 103

oncotypeDX