PINK OCTOBER: Když něco chceš, tak to miluj…

Milí přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na vernisáž celoměsíční “růžové” výstavy, kterou pro nás pořádá výtvarnice paní Renáta Drábková.

Přijďte se spolu s námi potěšit něžnými kresbami, s nimiž je spojeno zvláštní kouzlo a možná i tajemství…

Výstava v Paláci Křižík je spojena s myšlenkou boje s rakovinou prsu, jíž je celosvětově zasvěcen měsíc říjen.

I my chceme na toto naše téma upozornit. Potěší nás, když přijdete.

Vaše mammahelpky

Pozvánka

 

 

O výstavě obrazů v Paláci Křižík ve dnech 1.- 31. 10. , společném díle výtvarnice Renaty Drábkové a společnosti Mamma HELP

Říjen bývá spojován obvykle s barvou uvadajících listů, žlutou, hnědou. Když zasvítí sluníčko, pak se měsíc stává zlatým.  Mamma HELP, společnost pomáhající ženám s rakovinou prsu, se zasloužila o další barevný přívlastek. Růžový říjen a růžová barva všeobecně evokuje dnes už na celém světě akce solidarity a podpory ženám, ale i mužům, kteří na tuto diagnózu onemocněli.

Letos se i u nás bude v říjnu konat řada akcí z dílny Mamma HELP, a to jak sportovních, tak kulturních. Rádi bychom vám představili nový projekt, který zdaří-li se, mohl by se stát počátkem nové tradice.  Mamma HELP se v něm spojila s motivovanou a zaujatou malířkou Renatou Drábkovou. Společně s ní nyní finišují na přípravě výstavy obrazů, která bude k vidění po celý říjen v Paláci Křižík v Praze na Smíchově, Radlická 2.

Renata Drábková obrazy, které bude vystavovat, vytvořila speciálně pro tuto akci, s cílem upozornit na nutnost prevence rakoviny prsu u žen a podpořit všechny iniciativy pomáhající ženám, které už onemocněly.

Výstava, na kterou bude vstup zdarma, oficiálně zahajuje vernisáží 3. 10. od 18. hod. Promluví na ní  ředitelka sítě MAMMA HELP CENTER Mgr. Jana Drexlerová a autorku obrazů paní Renátu Drábkovou představí  režisérka Olga Sommerová.  Součástí večera bude pohoštění  „v barvě růžové“ a živá hudba. Hlavně pak ale setkání všech, kteří mohou a chtějí, ať již to mají či nemají v náplni práce, zabojovat se zákeřnou nemocí.

Partner akce

Léčebné lázně

Léčebné lázně