Plavaly jsme prsa – Plzeň poprvé!

Máme sobotu 11. října, dvě hodiny odpoledne a v plzeňském bazénu na Lochotíně jsou všichni připraveni „Plavat prsa“. Přestože Mamma HELP tuto akci pořádá v jiných městech republiky od roku 2011 již opakovaně, v Plzni máme svůj 1. ročník!

A tak jsme plavali, cvičili Aqua Aerobic, učili se správné technice plavání stylu prsa společně s těmi, kdo nás přišli symbolicky podpořit. Tady je na místě poděkovat řediteli bazénu ing. Tomáši Kotorovi, vedoucí plavecké školy Mgr. Kielbergerové, paní Kazecké za plaveckou školu, lektorkám Martině Holíkové a Lucii Kaslové, oni všichni obětovali část svého sobotního volna a tento čas věnovali nám.

Podívám-li se do prezenční listiny, za zdravá prsa s námi plavalo 41 lidí. Nejmladší účastnici bylo 18 měsíců a té co pamatuje o něco více… 69 let. Co nám udělalo velikou radost, byla účast devíti studentů speciální tělesné výchovy se zaměřením pro zdravotně postižené.

A máme také plnou stránku nápadů a podnětů pro příští Plaveme prsa. Tak za rok!

Ilona Tytlová, Mamma HELP centrum Plzeň