Plavba za zdravím

V neděli 8. září se konala tradiční plavba za zdravím v přístavišti Brněnské přehrady. Mamma HELP se letos účastnil poprvé, jako partner spolu s Ligou proti rakovině Brno, Masarykovým onkologickým ústavem v Brně a Fakultou sportovních studií MU.

I přesto, že počasí nebylo slunečné, na plavbu čekal v přístavišti zástup lidí. Ihned po nástupu na parník se z horní paluby ozval zpěv herce a hudebníka Davida Janíka, který nás provázel po celou dobu plavby. Z ligy proti rakovině nás přivítala paní Iva Hrnčiříková a po ní promluvil pan náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Igor KISS, Ph.D. z Masarykova onkologického ústavu v Brně. Po jeho řeči jsem přítomným představila naši organizaci MAMMA HELP a všechny jsem pozvala do podpalubí, kde to žilo.

O naše stanoviště byl opravdu velký zájem. Celý parník ochutnal a pochválil naše nealkoholické pivo Mamma BEER a velké pozornosti se těšil také náš nový model prsou.

Zdeňka Odehnalová a Zuzka Klusáčková se ani na chvilku nezastavily a ráda bych jim za tento den moc poděkovala.

Hodina utekla a parník se vrátil do přístaviště. Všichni přítomní se loučili slovy, že si nedělní odpoledne příjemně užili a těší se na další plavbu, která opět bude i s Mamma HELP.

Monika Chábek, Mamma HELP centrum Brno