Plavba za zdravím

Akci tradičně připravuje na začátku školního roku Liga proti rakovině Brno společně s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně a Fakultou sportovních studií  MU. Letos nově také ve spolupráci s Mamma HELP Brno.

Plavba za zdravím se uskuteční v neděli 8. září ve 14 hodin v přístavišti  Brněnské přehrady

Na souši i na palubě budou pro všechny zájemce o zdravý životní styl poskytnuty odborné informace z oblasti výživy, odvykání kouření, pohybových aktivit, prevence civilizačních onemocnění, ale i léčbě. Loď vyplouvá ve 14 hodin z přístaviště. Na palubě budou poskytnuty informace o zdravém životním stylu, možnost využití přístrojů na měření složení těla, smokerlyzer a testy zdatnosti. Plavba bude letos zaměřena především na pozitivní vliv pohybové aktivity v prevenci civilizačních nemocí, její význam v léčbě onkologických pacientů a také na roli pohybu při následné terapii po léčbě onkologických pacientů. Na našem stánku Mamma HELP vám představíme a nabídneme ochutnávku našeho nového nealkoholického piva Mamma BEER, jehož receptura byla sestavena přímo pro pacientky s rakovinou prsu.

Jako doprovod hraje a zpívá herec David Janík z divadla Husa na provázku, hudebník z kapely Golden Delicous.

Plavba potrvá letos 1 hodinu. A je určena pro širokou veřejnost. Vstupné je zdarma.

Monika Chábek

Plavba za zdravím

Tisková zpráva

ke stažení zde >>