Pochod pro Mamma HELP v Hradci Králové

I v letošním roce se konal v Hradci Králové Pochod pro Mamma HELP, 4. ročník „Vyšlápněte si pro zdraví s mammahelpkami a růžovou stužkou“.

Počasí nám opět přálo a sluníčko hřálo.

V letošním roce bylo méně startujících i méně diváků. Náš termín si vybrali totiž i zástupci volebních stran jako nejvhodnější pro své agitace. Setkání s voliči probíhala na všech prostranstvích Hradce Králové poslední víkend těsně před komunálními a senátními volbami.

Kdo ovšem přišel na naší pěknou apolitickou akci, nelitoval.