Poděkování našim dobroběžcům při olomouckém půl maratónu

Naše dobroběžkyně Lucie Gremlicová a Martina Grygarová na olomouckém 1/2 maratonu.

Patří jim náš obdiv a velká gratulace!