Poděkování společnosti Zemědělský výzkum

Ráda bych poděkovala společnosti Zemědělský výzkum, která nám projevila svoji přízeň formou finančního daru v částce 5000,-Kč. Zásluhu na tom má naše klientka Helena Hutyrová, která brněnské Mamma HELP centrum podporuje v moha směrech.