Postřehy z olomouckého „Pochodu s růžovou stužkou“

Léto končí a s ním i čas příjemného odpočinku a snění. Naopak ve sdružení Mamma HELP nastává čas aktivit, organizací, a horečného vymýšlení, pozvání a pracování.

Přesto to děláme rádi. Tak tomu bylo i na „Pochodu s růžovou stužkou“ v Olomouci v Bezručových sadech, 3. října 2015.

Sama za sebe mám z této akce stále větší potěšení, raduji se ze setkávání se známými i novými účastníky. Vítáme se jako rodina. Dotazujeme se navzájem jak se máme, říkáme si, jak dobře vypadáme a co vůbec děláme.

Dívám se s úžasem na svižné pochodující mažoretky, jak každým rokem rostou do krásy. Jak se na nás usmívají naši osvědčení muzikanti ze „ Sešlosti,“ obdivuji barevné stánky s našim benefičním prodejem, s Avonem, se Zdravou výživou, s malováním na obličej. Lidé přicházejí, zapisují se na pochod, dostávají drobné upomínky a naopak někteří dávají dárečky pro nás. Všichni se těšíme na zahájení. Já nejvíce obdivuji naši moderátorku paní Ivanu Plíhalovou. Již pátým ročníkem nás provází slovem, radou, úsměvem a povzbuzením. Při slůvkách chvály na její bezplatnou pomoc říká skromně – dělám to ráda. Rovněž paní Ing. Lenka Janečková z pojišťovny ZPMV rozdává rady, informace a hlavně nás ve všech těchto bohulibých akcích podporuje. Přibyli i noví sympatizanti jako LA Formaggeria GRAN MORAVIA se svými produkty pro vyhrávající početnou rodinu. Všem patří velké poděkování.

Naši garanti a sympatizanti MUDr. Karel Cwiertka, MUDr. Dana Houserková, přestřihnou růžovou stužku a začínáme pochodovat. Přišlo nás hodně, na start se sice zapsalo jen 83 lidí, ale pro mne jich bylo hodně, moc, obrovský dav, který přišel povzbudit celosvětovou myšlenku boje proti rakovině prsu. Co víc dodat, jen snad, že dobrá věc se podařila.

Z Přerova Jana Čaganová