Pozvánka na 15. vzdělávací a zážitkovou konferenci

Pozvánka na 15. vzdělávací a zážitkovou konferenci, kterou pořádá excellentnizena.cz 9. listopadu 2019, 9.15 – 17.00 hodin, Měšťanská beseda Plzeň

Na konferenci se svým příspěvkem „Žijeme naplno“ vystoupí i koordinátorka Mamma HELP centra Plzeň – Ivana Chvojková.
EXCELLENTNÍ ŽENA® – to je úžasný svět moderních a aktivních žen, které se zajímají o svět kolem sebe a chtějí se dozvídat nové věci. Snaží se vybírat nejlepší témata a pozvat nejlepší lektory a hosty, kteří v naší zemi jsou.