Pozvánka na cyklus přednášek: Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví

Projekt MysliProtiRakovině

Srdečně Vás zveme na druhý cyklus přednášek z oboru psychologie, který pořádá PhDr. Ing. Martin Pospíchal, člen výboru Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP a tým spolupracovníků.

Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví

Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění

Přednáška se nově soustředí na často diskutované téma vlivu pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví. Budeme se snažit otevřít otázku možného působení emocí a s nimi souvisejících biologických pochodů na imunitní systém a průběh onkologického onemocnění. Zaměříme se na souvislost některých mozkových okruhů a imunitního systému. Nastíníme možné cesty pro praktické využití těchto, zatím dílčích poznatků v praxi.

Shodná přednáška “Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví” proběhne:

13.5.2019 Univerzita Karlova v Praze (od 18 hodin)
22.5.2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (od 17:30 hodin)
25.5.2019 Hematologický pacientský den v Olomouci (od 10 hodin)
27.5.2019 Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze (od 14 hodin)

 

Podrobnější informace k přednáškám a REGISTRACE (ZDE): www.linkos.cz

Stránka projektu: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/