Pozvánka na přednášky: Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence

Cílem přednášek je názorně poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně progresí nemoci na straně druhé. Zároveň nastíní možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování u onkologických onemocnění.

Vliv mysli

Přednášky v regionech

4. 9. 2018, od 18:00 hodin  Hlavní sál České lékařské společnosti Praha

12. 9. 2018, od 14:00 hodin Krajská vědecká knihovna v Liberci

25. 9. 2018, od 18:00 hodin Univerzita Karlova v Praze

11. 10. 2018, od 15:00 hodin Masarykův onkologický ústav v Brně

 

Všechny přednášky jsou zdarma.

Projekt #MysliProtiRakovině připravila Česká onkologická společnost s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu. Více informací na stránkách projektu #MysliProtiRakovině.