Pozvánka na valnou hromadu

Výkonný výbor svolává Valnou hromadu organizace Mamma HELP, která se bude konat v pondělí 20. 4. 2015 od 15.30 hodin, v Polakově posluchárně FNKV, s tímto programem:

  • Zpráva výboru o činnosti organizace v roce 2014
  • Výroční zpráva (včetně zprávy o hospodaření)
  • Zpráva Dozorčí rady
  • Plánované aktivity v roce 2015.

Věříme, že se většině z vás podaří splnit svou členskou povinnost.

MUDr. Václav Pecha, Mgr. Jana Drexlerová a ostatní členky výkonného výboru