Přednáška Mysli proti rakovině v Českých Budějovicích

Zájemci o téma, jak psychicky ustát onkologická onemocnění, zaplnili největší sál ZSF JU v Českých Budějovicích

Psycholog PhDr. Ing. Martin Pospíchal vystoupil na ZSF JU s přednáškou nazvanou „Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví“.

Mimořádně dlouhým potleskem odměnili účastníci přednášku psychologa PhDr. Ing. Martina Pospíchala nazvanou „Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví“. Na pozvání českobudějovického Mamma HELP centra, které poskytuje pomoc nemocným s rakovinou prsu a jejich blízkým, vystoupil ve středu 22. května od 17:30 na ZSF JU, která byla spoluorganizátorem této akce. Byla to vzácná příležitost, jak se na toto onemocnění, které s sebou nese i velkou velkou psychickou zátěž, podívat z jiného úhlu. Dr. Pospíchal se zaměřil hlavně na možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění.

Právě tento pohled, na který většinou lékaři nemají čas, lidé v zaplněném přednáškovém sále velmi ocenili, stejně jako řadu praktických rad. Do dvouhodinové přednášky nabité informacemi nebylo možné vměstnat vše, co publikum zajímalo, ale zájemci o toto téma mohou zdarma využít i videa a články, které jsou k dispozici na webu České onkologické společnosti www.linkos.cz. Jihočeská televize i Český rozhlas také odvysílají v dohledné době s dr. Pospíchalem rozhovory, které s ním natočily před českobudějovickou přednáškou.

Dr. Pospíchal mluvil zejména o tom, jak lze náročné stresující situace zvládnout či aspoň zmírnit „zbraněmi vlastního těla“, jak můžeme svou vlastní myslí podporovat imunitu a také jak důležitá je opora rodiny, přátel a kolegů či umění dělat si radost a opravdu ji vnímat. Zdůraznil, jak ozdravný účinek má schopnost odpustit jak druhým, tak sám sobě. Na základě výsledků řady vědeckých výzkumů rozebíral otázku možného působení emocí a s nimi souvisejících biologických pochodů na imunitní systém a průběh nemoci, zaměřil se na souvislost některých mozkových okruhů a imunitního systému – to vše v rámci „psychologické prevence“, která má význam nejen pro onkologické pacienty.

Spolu s dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu je dr. Pospíchal tvůrcem unikátního projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. Ten se na rozdíl od jiných podobných projektů soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na zdraví a nemoc. Tyto přednášky se konají na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci a jiných velkých městech, obvykle bývá jejich kapacita velmi rychle zaplněna. Do Českých Budějovic přijel dr. Pospíchal nyní poprvé, a to na pozvání členek Mamma HELP centra, které jeho přednášky navštívily v Praze. Zaujalo je hlavně to, jak mluví o vlivu pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví. Navíc jsou tato setkání užitečná nejen pro pacienty, ale i pro ty, kteří jsou s nemocnými v kontaktu a chtějí jim víc porozumět a být oporou, neví však přesně, jak na to.

Přednášku na ZSF JU uvedly doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D., z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU a koordinátorka českobudějovického Mamma HELP centra Ing. Ludmila Kubátová, která poděkovala ZSF JU za možnost uspořádat přednášku v tomto velkém přednáškovém sále. Díky takovému zázemí mohli téma vyslechnout všichni, kdo o ně měli zájem – a mnozí návštěvníci se dotazovali, zda fakulta pořádá takové akce pro veřejnost pravidelně, protože by na ně rádi chodili častěji. Přítomna byla i řada pedagogů včetně proděkanky a ředitelky Ústavu humanitních studií Mgr. Vlastimily Ptáčníkové, Ph.D., a PhDr. Vlastimily Urbanové – přednášku si s velkým zájmem vyslechly až do konce a dr. Pospíchala, který toto téma dále rozvíjí, pozvaly na ZSF JU i na příště.

Alena Binterová, ZSF JU