Přednáška s Bc. Věrou Andráškovou, nutriční terapeutkou z Masarykova onkologického ústavu

Výživa a stravovací návyky jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu, stejně jako stav výživy může mít vliv na prognózu onemocnění. A protože terapeutky z brněnského Mamma HELP jsou si toho vědomé, oslovila mě koordinátorka brněnského MH centra paní Monika Chábek s nabídkou uspořádat besedu pro ženy s onkologickým onemocněním. Jsem nutriční terapeutka (zdravotnický pracovník se specializací) a pracuji v Masarykově onkologickém ústavu, kde se věnuji výživě pacientů hospitalizovaných i ambulantních. Cílem besedy v brněnském centru bylo vtáhnout účastnice do diskuze, sdílet svoje zkušenosti s výživou pod dohledem zdravotnického odborníka na výživu, nutriční terapeutky. Doufám, že pro účastnice, stejně jako pro mne, byla beseda inspirujícím setkáním žen. V rámci setkání jsem využila svoje zkušenosti z mojí práce v Masarykově onkologickém ústavu, kdy na základě poptávky pacientů a nápadu paní náměstkyně nelékařů PhDr. Jany Kocourkové, v pravidelných intervalech pořádáme pro pacienty na oddělení besedy o výživě (a nejenom o ní). Bylo mi ctí a potěšením přednášet ženám v centru Mamma HELP a poskytnout informace, které jsou založené na poznatcích moderní medicíny. Budu se těšit na případnou další spolupráci.

Věra Andrášková

Já bych moc ráda poděkovala paní Andráškové za milé řádky a za její čas. Nemluvím jen za sebe, když řeknu, že přednáška v jejím podání byla velmi zajímavá a všechny nás zaujala. Již nyní mohu oznámit, že jsem se s paní Andráškovou domluvila na pravidelných „Setkáních s nutriční terapeutkou“, v našem MH centru, pravděpodobně jednou za dva měsíce.

Monika Chábek, MHC Brno