Přednáška v Mamma HELP centru Plzeň

Ve středu 22.1.2019 se v našem centru konala přednáška, na téma „REKONSTRUKCE PRSU PO MASTEKTOMII-OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE“. Přednášela nám paní Mgr. Dana Tomandlová z kliniky Plastické chirurgie,FN Plzeň, která zároveň pracuje jako terapeutka v našem MH centru. V úvodu prezentace nás Dana seznámila s postupem léčby při pozitivním nálezu z vyšetření a to od návštěvy mamologické  poradny, až k rekonstrukci prsu. Vysvětlila nám, že rekonstrukce prsu se provádí většinou po ukončení systémové léčby a je k tomu nutné doporučení od onkologa.Na snímcích pacientek po ablaci prsu jsme mohly vidět výsledky operací, ať už s využitím cizího materiálu silikonového implantátu a nebo s využitím vlastní tkáně pomocí laloků.Dana mluvila také o pooperační péči a rizika s tím spojená a jak dlouhá je rekonvalescence.Nakonec nám pustila krátký záznam z operace, kdy byl pacientce dotvářen dvorec prsu.Za velmi zajímavou a přínosnou přednášku Daně moc děkujeme.

Ilona F., MHC Plzeň