Prevence a včasné odhalení rakoviny prsu – záznam živého přenosu

Jaké je riziko karcinomu prsu v České republice? Kolik procent žen chodí na pravidelná vyšetření prsu? Jak má správně probíhat samovyšetřování prsu? Jaké jsou výsledky mamografického screeningu? Chodí ženy na mamograf více v Praze nebo na Vysočině? Dají se vyšetřit i velká prsa? Co se děje po odhalení podezřelého útvaru ve screeningovém centru? První zářijovou středu jste se živě ptali na včasné odhalení rakoviny prsu paní primářky MUDr. Miroslavy Skovajsové, Ph.D. z Breast Unit Prague. U příležitosti října – měsíce rakoviny prsu, jsme pro vás připravili záznam vysílání. 

Více informací a video na webu České onkologické společnosti zde >>