Preventivní odstranění prsních žláz s rekonstrukcí prsů

Preventivní odstranění prsních žláz (profylaktická mastectomie) se může provádět z různých důvodů – pokud je prsní žláza vysoce riziková a vyskytují se v ní závažné změny (jako například atypické dysplazie parenchymu, karcinom in situ-neinvazivní, ohraničený), které by mohly ženu ohrožovat do budoucna. Dalším častým důvodem je dědičné riziko nádoru prsu.

Pokud je u ženy prokázáno, že má dědičnou dispozici k nádorům prsu (většinou se jedná o dědičný syndrom nádorů prsu a vaječníků způsobený nosičstvím poškozeného genu BRCA1 nebo BRCA2, nebo i jiný vzácný dědičný syndrom), jednou z možností snížení rizika vzniku nádoru je preventivní odstranění prsních žláz a jejich náhrada-rekonstrukce. Vzhledem k poškozujícímu charakteru operačního výkonu (mastectomie, bilaterální mastectomie- odstranění obou prsních žláz) je následná rekonstrukce prsu považována za nedílnou součást komplexní péče.

Operaci je možné provést v jakémkoliv věku v dospělosti. Pokud je provedena před plánovanými těhotenstvími, žena nebude kojit.

Operaci je vhodné naplánovat po pečlivém uvážení a konzultaci zdravotního stavu s onkologem nebo internistou, gynekologem a po konzultaci s plastickým chirurgem specializovaným na tyto výkony.

Odstranění prsů a jejich rekonstrukci je nejlépe provést v jedné operaci, někdy se musí oba výkony oddělit.

Způsob preventivní operace může ovlivňovat v některých případech následnou rekonstrukci prsu, a proto by měl odstranění prsů provést buď onkochirurg úzce spolupracující s plastickým chirurgem anebo by ji měl provést přímo plastický chirurg.

Rekonstrukce se provádí silikonovými implantáty nebo pomocí vlastní živé tkáně z oblasti podbřišku. Silikonové implantáty se používají u pacientek, které nemají dostatek vlastní tkáně na břiše nebo nemohou přenos tkáně z břicha podstoupit ze zdravotních důvodů. Rekonstrukce živou tkání z břicha (odborně se označuje tato přenášená tkáň jako DIEP nebo TRAM laloky) je delší operace než u silikonových implantátů, ale z hlediska dlouhodobého je výhodnější, protože se tuková tkáň z břicha přenesená na hrudník stává trvale nedílnou, integrální součástí pacientčina těla. Oboustranná operace je větší zákrok trvající několik hodin. Konečné rozhodnutí záleží na mnoha okolnostech a výběr mastektomie i rekonstrukce je u každé ženy individuální. Oba typy rekonstrukce jsou hrazeny pojišťovnou.

Preventivní operace může podstatně snížit riziko nádoru prsu (například u dědičné dispozice z 85% na 1-5%). Další kontroly prsů po mastektomii a rekonstrukci se provádí ultrazvukem a pohmatem, nemusí být tak časté jako u pacientek s vlastními prsy.

Ženy, které již byly léčeny pro nádor prsu na jedné straně, se mohou také rozhodnout pro preventivní operaci na straně opačné, obzvláště pokud se u nich jedná o dědičnou příčinu onemocnění. U nich se rozhodování řídí také stadiem jejich choroby a jinými faktory.

Pro některé ženy je preventivní operace nejlepším řešením, pro některé ženy nikoliv. Jedná se o osobní rozhodnutí na základě diskuse s uvedenými odborníky. Jako u každé operace je nutno počítat s určitým rizikem operačních komplikací a zvážit i dlouhodobé důsledky operace. Operace je však v současné době nejúčinnější prevencí vzniku nádoru prsu u vysoce rizikových žen. Kosmetické výsledky po operaci prsou jsou dnes velice dobré.

Zdroj: Masarykův onkologický ústav