Příklad dobré spolupráce

V roce 2012 paní PhDr. Mgr. Jitka Ressmannová, Ph.D., oslovila Mamma HELP s žádostí o přednášku prevence nádorového onemocnění prsu v rámci výchovy ke zdraví a její žádosti jsme rády vyhověly. Vzhledem k tomu, že se přednáška líbila, spolupráce stále trvá. Již druhým rokem se studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně účastní veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha – Český den proti rakovině, který je veřejnosti znám pod názvem Květinový den. Mamma HELP centrum Brno se do této sbírky zapojuje jako spolupracující organizace. Díky dobré spolupráci s paní PhDr. Mgr. Jitkou Reissmannovou, která se snaží pro akci získávat studenty, se v letošním roce opět podařilo prodat spoustu kytiček. Z prodeje kvítku měsíčku lékařského (letošním tématem bylo rakovinné onemocnění reprodukčních orgánů) obdrží právě Mamma HELP jako spolupracující organizace část z vybrané částky (30 %), které použije ke krytí provozních nákladů.

Ráda bych všem, kteří se letošního Květinového účastnili, poděkovala. Moc si této spolupráce vážím a věřím, že bude dál pokračovat.

Stanislava Absolínová

koordinátorka Mamma HELP centra Brno