Přípravy před koncertem Jany Kirschner v Hard Rock Cafe Praha

Před koncertem jsme edukovaly veřejnost a učily samovyšetření prsu