Proměny města po 100 letech

V rámci našich odpoledních programů jsme společně vyrazily na výstavu „ České Budějovice před sto lety – proměny města ve fotografiích a knihách“. Výstava je věnována 100. výročí vyhlášení Československé republiky a přibližuje tvář a proměnu našeho města. Jádro výstavy tvoří srovnávací fotografie Milana Bindera, které zachycují vybraná českobudějovická zákoutí. Milan Binder již 11 let pořizuje srovnávací fotografie, které mapují historii města. Na výstavě lze nalézt historický snímek z pohlednice cca 100 let staré a pod ním současnou fotografii pořízenou s co největší přesností ze stejného místa. Díky tomu jsme mohly porovnávat, jak se naše město za 100 let proměnilo. Jak dobře známe svoje město jsme si na závěr vyzkoušely v obrazovém kvízu.

Výstavu doplňují odborné publikace, dobové kalendáře, adresáře, topografické příručky či denní tisk. Slavnostní atmosféru první republiky pak připomínají fotografie z návštěvy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Českých Budějovicích. Informační panely ve výstavě odhalí bádání o dějinách města od nejstarších dob do konce 19. století, věnují se období 1. poloviny 20. století i moderní historiografii ve 2. polovině 20. století a počátku 21. století.

Iva