Rekonstrukce prsu – současné možnosti plastické chirurgie

Na toto téma se konala 13.3.2018 v plzeňském Mamma HELP centru přednáška  primářky Oddělení Plastické chirurgie FN Plzeň  MUDr. Inky Třeškové, Ph.D.

Toto zajímavé téma přilákalo spoustu žen, takže jsme se sešly opravdu v neobvykle hojném počtu.

Dnešní ženy jsou onkologickými chorobami ohroženy více než jejich babičky nebo prababičky. Málokterý druh nádoru přitom u žen vyvolává takové pocity jako rakovina prsu. A ze statistik víme, že počet žen, které tento zdravotní problém potká, každým rokem stoupá. Nemoc nepřináší jen zdravotní problémy ohrožující život, ale i těm pacientkám, které se nádoru úspěšně zbavily, způsobuje trvale a těžko snesitelné psychické a společenské potíže. Odstranění rakoviny z prsu je totiž zpravidla podmíněno jedním z nejobávanějších zákroků vůbec, tj. mastektomií, čili odejmutím části nebo celého prsu. Pro drtivou většinu žen snad neexistuje jiný zákrok, se kterým mají spojeny větší obavy a pocit beznaděje. Proto v poslední době stoupá zájem hlavně u mladších pacientek o rekonstrukci prsu. MUDr. Třešková nás seznámila s různými druhy rekonstrukce, které se provádí v současné době u nich na klinice. Nejdříve se sejde odborné konzilium tzv. „Mammotým“, jehož součástí je chirurg, plastický chirurg, onkolog a odborník na zobrazovací metody a zvolí nejvhodnější způsob operace. Tým poskytuje komplexní péči, dostatek informací a prostor k diskuzi. Navržené řešení je zkonzultováno s pacientkou.

Rekonstrukce může být: bezprostřední, odložená, odloženě – okamžitá. Rekonstrukce  se provádí buď s využitím cizího materiálu, nejběžnější jsou silikonové implantáty, plněné gelem či solným roztokem nebo s použitím vlastní tkáně v kombinaci s cizím materiálem nebo pouze s použitím vlastní tkáně.  Při rekonstrukci prsu s použitím autologní (vlastní) tkáně se využívá lalok z břicha nebo široký zádový sval. Tento druh rekonstrukce znamená velký posun v rekonstrukcích prsu, ale je časově náročný. Paní doktorka nás ujistila, že rekonstrukce prsu není  nebezpečná  z onkologického hlediska. Také nás informovala o dalších výkonech, které se provádějí na jejich klinice.  Během diskuze trpělivě odpovídala na naše dotazy a byla vstřícná a milá. Moc děkujeme, že si ve svém náročném programu našla čas a přišla do našeho centra.

Pokud by měl někdo zájem navštívit paní primářku Třeškovou na klinice, má poradnu každé úterý a je možno přijít bez objednání.

Dana Moláčková, Mamma HELP centrum Plzeň

Přednáška rekonstrukce prsu