Rozhovor s doc. MUDr. Lenkou Foretovou, Ph.D.

Mamma HELP centrum Brno bylo v roce 2004 prvním regionálním centrem, kdy jsme si ověřovali, zda způsob, jakým jsme již 4 roky fungovali, lze v téže podobě a stejné kvalitě přenést kamkoli v České republice. Za touto výzvou stála nezapomenutelná Jana Zrnečková, v úmyslu centrum otevřít nás tehdy podpořil prof. Jan Žaloudík, tehdejší i nynější ředitel Masarykova onkologického ústavu. Bylo tedy logické, že naše spolupráce s tímto jedinečným ústavem bude hrát v následujících letech významnou roli, ale k tomu se v rozhovoru ještě dostaneme.

Nejprve nám dovolte představit vám odbornou garantku našeho brněnského centra, doc. MUDr. Lenku Foretovou, Ph.D., vedoucí lékařku oddělení epidemiologie a genetiky nádorů (OEGN) a položit jí nejprve naši obvyklou otázku:

Paní primářko, vzpomenete si, kdy jste poprvé slyšela o Mamma HELPu?

Lenka ForetováKdyž Jana Zrnečková centrum Mamma HELP v Brně zakládala, domluvily jsme se, že bych byla jeho garantkou. Moc ráda na ni vzpomínám, byla nesmírně milá, obětavá a zapálená pro celou věc. Snažila jsem se pomáhat, měla jsem v centru pár přednášek pro pacientky, byla jsem s ní na různých akcích. Mám schovanou fotku z konference BOD v roce 2005 v Brně.

Jste velmi pracovně vytížená, máte jako každá žena spoustu dalších povinností… Co Vás přesvědčilo, abyste se stala naší odbornou garantkou a věnovala nám tak značnou část svého času?

Onemocnění rakovinou prsu je tak časté, že se mu téměř žádná rodina nevyhne. Je důležité, aby měly ženy v naší populaci co největší povědomí o tom, jak se nemoci bránit, jaká preventivní opatření jsou k dispozici. Já se věnuji genetice a ihned, jakmile bylo zjištěno, že část nádorových onemocnění prsu je dědičných, jsme na MOÚ založili oddělení, které je schopno pacientky a jejich rodiny testovat a samozřejmě se o ně i preventivně starat. Genetické testování se rozšířilo pro všechny ženy s nádorem prsu do 45 let, nebo pro ženy s rodinnou anamnézou nádorů prsu a pro všechny pacientky s karcinomem vaječníků a jejich příbuzné. Tímto můžeme chránit ty nejvíce rizikové. Prevence není nikdy dost a vy v ní také pomáháte. Také je důležité, aby měly pacientky možnost sdílet s ostatními své obavy a problémy, se kterými se setkávají v průběhu nemoci.

Kromě toho, že s Vaší podporou můžeme nabízet naše služby na žádoucí úrovni, poskytujete našim klientkám i možnost klást Vám otázky z oboru vaší specializace – genetiky. Ať už osobně při přednáškách a besedách přímo v brněnském centru, nebo v posledních letech prostřednictvím naší internetové poradny. Jaké je podle Vás současná informovanost veřejnosti v této oblasti?

Odpovídáme na dotazy pacientek ve vaší poradně, ale i v poradně ČOS, nebo MOÚ – na jejich webových stránkách (www.linkos.cz  a www.mou.cz ). Nádorová onemocnění jsou většinou náhodně vzniklá, ale až u 5-10 % nádorů prsu mohou být dědičná. Je potřeba to zjistit a zajistit prevenci, která je specifická. Informovanost se i díky internetu zvyšuje, i kauza herečky Angeliny Jolie přispěla k tomu, že se ženy dozvěděly o dědičné dispozici a o testování. V ČR máme genetické testování dostupné všem ženám, které by testování měly mít. Takže je jen důležité, aby je k testování nasměroval jejich lékař, nebo aby si samy uvědomily, že je to důležité v jejich případě řešit.

Vedete v MOU už řadu let významné oddělení epidemiologie a genetiky nádorů. Ne každý si umí konkrétně představit, čím se Vy a vaši kolegové zabýváte.

Lenka ForetováZabýváme se právě genetickým vyšetřením těch pacientů a jejich rodin, kde se předpokládá možnost dědičné dispozice. Máme jak ambulanci, kde probíhají konzultace s lékařským genetikem, indikace k testování, kde se mohou pacientky dozvědět více o dědičnosti nádorů. Máme i specializovanou laboratoř molekulární genetiky, kde probíhá testování pro všechny dědičné nádorové syndromy. Následně máme na MOÚ i preventivní onkologickou ambulanci právě pro ty, kteří mají dědičné riziko nádorů a potřebují dlouhodobou specializovanou preventivní péči.

Jaká je budoucnost těchto oborů a jaké Vy osobně vidíte výzvy před odborníky v těchto oblastech?

Samozřejmě, že genetické testování bude nabývat na důležitosti. V dnešní době máme mnohem lepší techniky testování než dříve. U každého pacienta testujeme více jak 200 rizikových nádorových genů. Nacházíme důležité údaje o nových genech a o jejich významu. Můžeme tedy díky této nové technologii testování (nová generace sekvenování) najít příčinu dědičnosti onemocnění u mnohem více pacientů než dříve. Provádíme také testování pacientek, kdy potřebuje výsledek onkolog pro plánování léčby, jak typu a rozsahu operace, ale i pro plánování správné chemoterapie. Jsou nové léky, které se právě mohou podávat u nosiček mutací v genech BRCA1 nebo BRCA2. A vývoj léků pokračuje rychle, takže genetické testování bude nabývat na významu jak pro léčbu, tak i pro prevenci.

Abychom závěr našeho rozhovoru trochu odlehčili – vzpomínáte si na některou z akcí Mamma HELPu, kterou jste si spolu s námi užila? A přijdete nám 4. dubna pomoct se sázením Lesa pro život u brněnské přehrady?

Určitě se přijdu podívat i sázet stromy, na to se těším. Účastnila jsem se různých sportovních akcí, výletů. Byla jsem v pražské Lucerně na plese Mamma HELP, byla jsem na aukci obrazů pro Mamma HELP, na kloboukových akcích v Brně a dalších. Je to vždy zážitek. A držím palce do akcí budoucích.

Děkujeme za rozhovor.