Rozsvícení fontány na růžovo

Zveme vás ve středu 16.10. od 18:00 hodin k fontáně u Janáčkova divadla

V Brně se již po čtvrté slavnostně rozsvítí fontána na růžovo před Janáčkovým divadlem. Letos to bude 16. října v 18 hodin.

Slavnostní večer je ve spolupráci s městem Brnem, konkrétně Odborem zdraví MMB. Záštitu této společenské události poskytl 1. náměstek primátorky, pan Mgr. Petr Hladík.

Společně si při této příležitosti užijeme i krátký kulturní program. Již tradičně vystoupí mažoretky Legato ze SVČ v Lužánkách. Tento zájmový kroužek byl založen v roce 2010 pod centrem volného času Lužánky v Brně a název získal od pracoviště Legato v Kohoutovicích, kde se scházejí. Premiéru tu letos bude mít hudební vystoupení skupiny BURYSAX.

Hudební projekt BURYSAX byl založen na začátku roku 2015. Jde o spojení, které je v České republice unikátní. Dje během vystoupení živě doprovází muzikanti na hudební nástroje. Nás potěší hudební vystoupení DJ Lukáše Bury a houslistky Isabelle.

Celým slavnostním večerem nás provede moderátorka Českého rozhlasu Brno, Jarka Vykoupilová.

Slovem nás potěší odborná garantka našeho brněnské Mamma HELP centra paní MUDR. Lenka Foretová Ph.D., primářka oddělení epidemiologie a genetiky nádorů Masarykova onkologického ústavu v Brně a můžeme se těšit také na osobní vyjádření pana 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka.

U našeho modrého stanu  vám nabídneme ochutnávku nealkoholické pivo Mamma BEER, určené právě pro onkologické pacientky (ale nejen pro ně), na prodej tu budou  krásná zvířátka, čepičky, šátky a další drobnosti, které vznikly v našich artedílnách.  Pochutnat si můžete na růžových cupcakes, které pro nás připravila Cupcakekárna Brno. V neposlední řadě vám předvedeme, jak správně provádět techniku samovyšetření a můžete si ji vyzkoušet na našem modelu. Dostanete také letáčky, týkající se prevence.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na této slavnostní akci podílejí a také Veřejné zeleni města Brna. Bez nich by se fontána na růžovo nerozsvítila. Poděkování patří také Ochrannému svazu autorských práv za poskytnutí grantu partnerství a udělení bezúplatné licence k užití děl.

Jediné co si přeji závěrem, aby nám přálo i počasí. Nasvícená fontána na růžovo před Janáčkovým divadlem bude svítit 16. října  a 17. října  a následující týden tu během dne bude puštěna růžová upoutávka.

V případě nepřízně počasí, deště, bude nasvícená pouze fontána na růžovo, bez doprovodného programu.

Monika Chábek

Cupcakekárna