Růžové Orličky

Na měsíc říjen se snažíme, aby byla osvícena v každém městě, kde sídlí naše centra, alespoň jedna budova růžovou barvou. A nyní jsme se pokusili oslovit i starostu obce Orličky pana Michala Hocka. Jeho reakce byla nádherná. „To se mi líbí, odpoledne vylezu na světla a podívám, se, jak to zařídit “, řekl. A jak řekl, tak i udělal a kostel je nasvícený. Dovezla jsem do obce materiály s informacemi o Mamma HELP centrech i tiskoviny edukační. Věřím, že se idea začne šířit geometrickou řadou a k Orličkám se postupně přidají i další obce.

Orličky

Orličky