Seminář „Péče o ženu“

Ve čtvrtek 6. února od 14.30 hod budeme součástí semináře „Péče o ženu“ ve Fakultní nemocnice Hradec Králové, který pořádá Česká asociace sester ve spolupráci s FN Hradec Králové. Naše přednáška „Znát svoje prsa? DŮLEŽITÉ! Odhalit nemoc včas? NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!“ bude především o samovyšetřování a také o činnosti Mamma HELP. Dále budou přednášet lékaři z Kliniky onkologie a radiologie, Porodnické a gynekologické kliniky a plastický chirurg MUDr. Aleš Fibír, Ph,D. Těšíme se, že jsme se staly součástí semináře, který je věnovám především zdravotním sestřičkám ve FNHK.
Jana S.