Seminář pro edukátorky

Letošní seminář pro edukátorky se konal 24. – 25. ledna 2014 v Brně a začal vskutku netradičně – uvíznutím naší paní ředitelky ve výtahu. Opět nám ukázala, že umí překvapit. Tentokrát se dokázala postarat i o sportovní vyžití účastnic semináře, protože jak jistě víte, brněnské centrum sídlí ve čtvrtém patře.

Po tomto netradičním úvodu už vše pokračovalo podle předem připraveného scénáře. Nejdříve jsme se všechny vzájemně představily, protože mezi účastnicemi semináře byly i zcela nové edukátorky, pak jsme přivítaly paní prim. MUDr. Helenu Bartoňkovu, vedoucí lékařku oddělení radiologie MOÚ Brno. Seznámila nás s novinkami v oblasti mamárního screeningu. Přednáška prim. MUDr. Bartoňkové byla jako vždy velice zajímavá a diskuze, která následovala poté, nebrala konce. Velice si cením trpělivosti a ochoty paní prim. MUDr. Bartoňkové, se kterou zodpověděla všechny otázky.

Další část semináře byla v režii naší nové koordinátorky edukátorek – Olgy Růžičkové. Ta nejdříve představila nové edukační projekty v Mamma HELPu v roce 2014. Druhý den semináře byl na programu výcvik v dovednosti edukátorek – názorná ukázka přednášky. Důležitá byla i vzájemná výměna zkušeností edukátorek a připomínky a návrhy k projektu.

St. Absolínová