Senior symposium 2017

Již tradičně probíhá v městě Přerově první říjnový týden Senior symposium. Je to preventivní, výchovně vzdělávací akce určená seniorům.

Celé dopoledne probíhala prezentace firem, zdravotnických a neziskových organizací. Přerovské Mamma HELP centrum v čele se svou koordinátorkou Kájou Otavovou bylo u toho.

Program opět slavnostně zahájil náměstek primátora Bc.Tomáš Navrátil. Následovalo vystoupení dětí Keramické školky z Přerova, pod vedením ředitelky Ivany Zdařilové.

Přesto, že to byla akce pro seniory, byl zájem o ukázku samovyšetřování veliký a rozdalo se hodně brožurek. Ženy byly plné  odhodlání, že hned  doma poučí své dcery, nevěsty, vnučky a předají jim letáčky se samovyšetřováním, které si od nás pro ně vyžádaly.

Této akce jsme využily i k rozdávání letáčků na Plaveme prsa. V přerovském bazénu poplaveme čtrnáctého října.

Co dodat? Jedna krásná akce skončila a mnohé další na nás čekají.

Dnes jsme v reprezentativních prostorách Městského domu v Přerově přály zdraví seniorkám a já popřejí hodně zdraví i nám všem, co se na těchto akcích podílejí. Vždyť už jsme v tvrdé převaze také seniorky. Abych někoho neurazila, tak my s Martou M. a Janou Č. určitě (bohužel…).

Za Mamma HELP centrum Přerov Dáša Koláčková