Senior sympozium v Přerově

Dne čtvrtého října jsme se zúčastnily za přerovské Mamma HELP centrum preventivní, výchovně vzdělávací akce určené seniorům.

Slavnostního zahájení se ujal náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil, který se u každého prezentujícího zastavil a zajímal se o  jeho činnost. Kulturní vložky se na výbornou zhostili studenti Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov.

U našeho edukativního stolečku si mohli zájemci opět vyzkoušet samovyšetřování a získat publikace a letáčky. Bylo milé setkat se znovu se známými tvářemi a s cizími hovořit, jako by to byli naši známí. Vždyť jsme na jedné lodi…

Dáša a Marta, Přerov