Setkání s onkoložkou

Ženy, které prošly, nebo právě procházejí léčbou rakoviny prsu a pracovnice Mamocentra z Českých Budějovic se potkaly na společném setkání s onkoložkou MUDr. Hanou Šiffnerovou u nás v centru.

Lékařka, která se věnuje onkologickým pacientům celý svůj profesní život v Nemocnici České Budějovice, a.s., nás mimo jiné seznámila i s nejnovějšími metodami léčby onkologických onemocnění, tedy nejen rakoviny prsu. Kladla důraz na dostatečný prostor při rozhovoru lékaře s pacienty s cílem zajištění jejich dostatečné informovanosti o způsobu léčby a jejich psychické vyrovnanosti.

Zejména ženy, které právě procházejí léčbou, se mohly přímo na místě dotázat na názor lékařky k průběhu jejich léčby a tím se ubezpečit o správnosti zvolené léčby. Dotazů byla spousta a na všechny naše zvídavé otázky se nám dostalo odborných odpovědí. I přesto, že téma setkání bylo velice vážné, odcházely všechny ženy s dobrým pocitem, že na své problémy nezůstaly samy.