Školení edukátorek

V brněnském Mamma HELP centru se v pátek 19. února vyškolilo dvacet mammahelpek k edukování zdravých žen v tématu prevence rakoviny prsu. S certifikátem, potvrzeným mamodiagnostičkou MUDr. Trunkátovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně, se nyní rozjedou do škol za studentkami nejen s přednáškou, ale také s modelem k nácviku správné metody samovyšetření prsu. Další dvacetičlennou skupinu edukátorek čeká aktuální proškolení na jaře. Těší nás také zájem firem, které chtějí informace k prevenci nabídnout naším prostřednictvím svým zaměstnankyním, ale i některých pojišťoven, s nimiž už několik let spolupracujeme na různých cílených osvětových akcích. Máme tak příležitost zdravé ženy motivovat, aby neváhaly využít všechny možnosti mamodiagnostického vyšetření – samy velmi dobře víme, jak je důležité přijít včas!

edukatorky