Soutěž Artefaktum

Soutěž vyhlašují ARTEFAKTUM-CZ a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. v rámci XIV. ročníku projektu „Tvoříme duší…“ Soutěž je celostátní!

Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

– malba
– keramika
– fotografie
– textilní tvorba
– kombinovaná technika (např. ruční práce, koláže ..)
– literární tvorba
– divadlo (např. malé formy, loutkoherectví ..)
– tanec
– hudební tvorba (např. hudební přednes, skladba ..)
– jiné formy zajímavé umělecké tvorby (např. řezbářství, umělecké zpracování skla ..)

Projekt „Tvoříme duší …“ se stal součástí kulturních tradic, ve kterých ARTEFAKTUM-CZ s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. pedstavuje široké veřejnosti tvùrčí činnost osob se zdravotním postižením a jejich přátel. Tito tvùrci se projevují velmi zajímavou tvorbou, která člověka vede k hlubšímu zamyšlení a pohlazení na duši …

Společně naplňujeme motto projektu : „ BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ “

Ve spolupráci se ZOO Liberec se v exteriérech a interiérech zahrady uskuteční týdenní přehlídka oceněných soutěžních prací a kulturních vystoupení z oceněných přihlášených souborù do XII.. ročníku soutěže o „CENU MODRÉHO SLONA 2017“.

Vyvrcholením této soutěže bude slavnostní vyhlášení Cen Modrého slona 2017 v sobotu 17.6.2017 od 13 hodin za účasti všech partnerù projektu.

Celostátní soutěž O CENU MODRÉHO SLONA se stala dùstojnou přehlídkou tvorby umělcù se zdravotním postižením a jejich přátel. Nad soutěží převzala patronát řada významných osobností naší kultury, které aktivně pomáhají při realizaci. Setkání se stala vyhledávanou událostí i pro širokou veøřejnost.

Soutěž o Ceny Modrého slona vytváří mimořádnou možnost pro všechny partnery, kteří se chtějí aktivně zapojit do vytváření nových kulturních tradic v ČR.

Podrobné informace na:
www.czplk.cz
www.artefaktum-info.cz

 

Přihláška