Vánoční posezení v Přerově

Ve čtvrtek 7. 12. jsme si v přerovském Mamma HELPu poseděly u dobrého punče, který pro nás již tradičně vaří Marta Metelková. Nad voňavým horkým šálkem jsme si povídaly s členkami i s panem doktorem MUDr. Danielem Bartíkem, který je odborným garantem přerovského Mamma HELP centra.

Probraly jsme vše, co se letos dělo nejen v Přerově, ale v celé naší organizaci, a byla jsem moc ráda, že si dr. Bartík naší práce velice cení a bude nás velmi rád podporovat i v dalším roce. To mi udělalo velkou radost!

Martě Metelkové děkuji za pohoštění a rodinnou atmosféru, kterou nám odpoledne vytvořila.

Karla Otavová