Vánoční trhy v Českých Budějovicích

Výrobky, které jsme připravily v naší artedílně, jsme potěšily návštěvníky vánočních trhů.

Konaly jako každoročně na náměstí Přemysla Otakara I. Adventní věnce byly rozprodány

během chvíle, téměř každý si zakoupil andělíčka z korálků. Domů si mnozí odnášeli i poučení

a letáčky o samovyšetření prsu.