Veselé Velikonoce z Plzně

Veselé svátky velikonoční, bohatou pomlázku a především hodně jarní pohody, (byť v zimním kabátku)

Vám všem ze srdce přejí

děvčata z Mamma HELPu Plzeň

Veselé Velikonoce