Video: Na pomoc životu: rakovina prsu

Vyšetřujte se samy a nepromarněte možnost snímkování mamografem!
Rozhodující je stále prevence a včasná diagnóza.

Nádorové onemocnění prsu patří mezi nejčastější typy karcinomu. Stejně jako u ostatních druhů úspěšnost léčby závisí na včasném odhalení nemoci. Proto je u nás rozvinutý tzv. skríning, mamografické vyšetření, které je plně hrazené pojišťovnami ženám od určitého věku. Dává naději, že je možné odhalit nebezpečí onemocnění ještě v přednádorovém stavu.

V tomto bodě je však velmi důležitá spolupráce samotných žen. Málokdo si je ochoten připustit „toto se může stát i mně“. Proto tak často přijdou ženy až s rozvinutým onemocněním, zachyceným buď náhodným vyšetřením, nebo až při zjevných potížích.

Na příkladu čtyř pacientek, jejichž příběhy a zkušenosti jsou zachyceny v dokumentu „Na pomoc životu“, si možná více žen uvědomí, že za své zdraví zodpovídá každý z nás a preventivní prohlídky nebudou již podceňovat.

Velmi důležité je také uvědomit si rizikové faktory, patří mezi ně životní styl, délka hormonální aktivity ženy (riziko se zvyšuje, čím dříve nastoupí menstruace a později menopauza), věk či počet porodů (s vyšším počtem naopak riziko klesá), vhodná antikoncepce atd. Moderní diagnostika zkoumá také rizika na základě genů, pokud je výskyt rakoviny u 3 lidí v rodině, je vhodné preventivní genetické vyšetření, sledování a pravidelné kontroly od nižšího věku, než je jinak obvyklé.

Léčebné postupy jsou různé. Primární je operativní zákrok, následná léčba je vyhodnocena podle typu nádoru a jeho pokročilosti.

Jak zvládly psychicky tuto situaci „naše“ pacientky, jak přijaly i následnou léčbu – radioterapii a chemoterapii a s ní i vedlejší účinky, ztrátu vlasů apod., co pro ně v tu chvíli bylo podstatné, kdo jim nejvíc pomohl, to všechno se dozvíme z jejich autentické výpovědi.

Odborníci – prof. Vorlíček, doc. Petruželka, prof. Abrahámová či MUDr. Vydra pak seznámí diváky i s dalšími postupy. Např. kdy lékař může rozhodnout o imunoterapii, doporučit podpůrnou léčbu a paliativní péči (laboratoře stanovují citlivost nádorových buněk k jednotlivým protinádorovým lékům).

Hlavním cílem dokumentu je ukázat všem, že není dobré brát rizika, která nás mohou ohrožovat, na lehkou váhu. Cesta nevede přes zavírání očí před nebezpečím a možnými následky. Naopak, zodpovědnost a včasná prevence mohou pomoci životu.

Scénář Alexandra Vebrová, režie Alena Derzsiová, pro ČT vyrobila BENY TV.

Video České televize si můžete pustit v archivu zde >>

video