Vítejte v novém roce s 8 na konci

V našich dějinách se letopočty s 8 na konci vázaly na závažné změny ve společnosti. Připomeňme si některá data, která se dotýkala našich předků i současníků. Tuto zajímavost pro vás připravila Lenka Pelánková z Brna. Díky!

28. listopad 1378 – Zemřel český král a římský císař “otec Vlasti” Karel IV.; 36. český panovník, významná osobnost českých dějin.

16. květen 1868 – Byl slavnostně položen základní kámen Národního divadla.

28. říjen 1918 – Oficiálně vzniká Československo, a tedy samostatný svrchovaný stát Čechů a Slováků po několika staletích utlačování ze strany Habsburků a Maďarů.

11. listopad 1918 – Oficiální ukončení první světové války, od tohoto dne se slaví mezinárodní den válečných veteránů

29. září 1938 – Mnichovská zrada; spojenci Československa – Velká Británie a Francie podepisují společně s fašistickou Itálií a nacistickým Německem smlouvu nakazující Československu odevzdat velkou část svého území, výzbroje, staveb a další.

25. únor 1948 – Prezident Edvard Beneš přijal demisi ministrů; komunisté přebírají vládu v Československu na dlouhých 40 let.

20. srpen 1968 – Kolem 23. hodiny překročila hranice ČSSR vojska Varšavské smlouvy a ukončila tak demokratizační proces Pražského jara.

Co nám přinese rok 2018 teprve uvidíme. Pevně doufáme, že jak na politické scéně, tak v osobních životech všech našich členek a příznivců, to bude rok pozitivní.