Vyberte nejlepší nemocnici a zdravotní pojišťovnu roku 2018

POZORNĚ PROČTĚTE, VYPLŇTE a ZAŠLETE DOTAZNÍKY – děkujeme

Od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 mají pacienti v ČR opět tu šanci hlasováním ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic – Nejlepší nemocnice ČR 2018.

Hlasovat můžete rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018  (otázky zaměřené na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení nemocnic).

Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích vzhledem k potřebám pacientů.

Aktuální dotazník pro HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY:

http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html

Aktuální dotazník pro AMBULANTNÍ PACIENTY:

http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html

 

Pro zajímavost – Výsledky z roku 2017:

Žebříčky českých nemocnic na základě hlasování hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/nemocnice-ceske-republiky/celostatni-projekt-nemocnice-cr-2017.html

Žebříčky českých zdravotních pojišťoven na základě hlasování pojištěnců, ambulantních lékařů a ředitelů nemocnic: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/zdravotni-pojistovna-roku/zdravotni-pojistovna-roku-2017.html