Výroční zpráva za rok 2014

Valná hromada schválila 20. dubna všemi hlasy dokumenty, předložené členům sdružení výkonným výborem – Výroční zprávu o činnosti v roce 2014, Zprávu o hospodaření v roce 2014 a Zprávu Dozorčí rady.

MUDr. Václav Pecha, Mgr. Jana Drexlerová,
předseda a místopředsedkyně výkonného výboru sdružení Mamma HELP

Výroční zpráva 2014 ke stažení v pdf