Výzva pro edukátorky

Chcete se stát edukátorkou?

Mamma HELP se už od roku 2004 velmi intenzivně věnuje osvětě v prevenci rakoviny prsu. V roce 2015 oslovily edukátorky Mamma HELPu celkem  2671 posluchaček a posluchačů svými přednáškami na toto téma. Přednášky se konaly na 206 místech po celé republice. Další formou je oslovení veřejnosti v osvětových stáncích. Kromě našich vlastních akcí v kampani Říjen v růžové jsme se také podíleli na dalších veřejných kampaních, spojených s osvětou. Informace k prevenci tak touto cestou získaly další tisíce lidí. Také AVON linka proti rakovině prsu, kterou obsluhujeme v pražském Mamma HELP centru, slouží k šíření informací o prevenci. Ze 7193 telefonických hovorů v roce 2015 se víc jak 60 % týkalo právě prevence.

Chcete spolu s námi také pomáhat?

Chcete vědět víc?

Napište na e-mail: stanislava.absolinova@mammahelp.cz

 
prevence

IQ pohyb

Přednáška v Žatci