Vzácná návštěva v Hradci Králové

Při naší březnové poradě jsme měly vzácnou návštěvu. Naše paní ředitelka přijela spolu s MUDr. Václavem Pechou. Potěšeny jsme byly nejen příjemným rozhovorem, ochotnému naslouchání našich dotazů, ale zejména podrobnému a trpělivému výkladu.

Nedílnou součástí návštěvy bylo předání putovního obrazu, zdobícího „dočasně“ interiéry našich Mamma HELP center. U nás obraz setrvá přibližně tři měsíce a pak poputuje dále.

Rády a se zájmem jsme si vyslechly okolnosti vzniku díla a byly jsme zvědavé na autorku. Doktor Pecha nám o všem velmi poutavě rozprávěl a viděly jsme i autorčinu fotografii. Instalace proběhla na čestném místě našeho centra. Samozřejmě nechybělo společné fotografování.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.

26.3. 2015, Vladimíra Dohnalová

Vzácná návštěva