Workshop věnovaný problematice rakoviny prsu s Helenou

Kdy: 26. ledna 2019
Kde: Iyengar yoga institut Praha
Cena: do 10. ledna 2019: 1400 Kč, po 10. lednu 1575 Kč
Lektor: Helena Kubrychtová Bártová

O projektu:
„O Vánocích jsme se rozhodli podpořit neziskovou organizaci Mamma HELP z důvodu, že rakoviny prsu přibývá a my víme, že každá finanční podpora je přínosem. Chceme pomáhat nejen finanční částkou, ale máme co nabídnout i po odborné stránce. Na konci ledna proběhne speciální workshop zaměřený na problematiku rakoviny prsu. Představíme sekvenci pozic zaměřenou na prevenci a dotkneme se ásánové praxe v průběhu léčby. Ásány, zaměřené nejen na oblast hrudníku, mohou výrazně přispět ke zlepšení fyzického stavu, ale i psychiky. Workshop je otevřený všem, kteří se chtějí dozvědět více. Je určen pro každou ženu, která dbá o své zdraví a ženství, nejen pro ženy postižené rakovinou prsu. Celý program bude zakončen přednáškou mammahelpek k dané problematice. Všechny ženy jsou srdečně zvány.“