Zajímavé přednášky v brněnském centru

V září k nám mohly členky a pacientky dorazit na velmi zajímavé přednášky.

12.9. přednášela MUDr. Anna Ondráčková z Masarykova onkologického ústavu o Vlivu fyzické aktivity při nádorovém onemocnění prsu. Ne jedna z nás si dala předsevzetí o pravidelném pohybu, protože právě ten může předejít možné recidivě.

O týden později nás čekala přednáška pana doc. MUDr. Luboše Dražana Ph.D. z kliniky plastické a estetické chirurgie o Rekonstrukci prsu po nádorovém onemocnění. Mohly jsme sledovat široké spektrum možností, kterými se dá nahradit celý prs, aniž by byl výsledek na první pohled patrný.

Na konci přednášek oba odborníci ochotně a trpělivě odpovídali na četné dotazy pacientek, nejen za to jim patří velké díky.

Lenka