Život je dar

Naše zlínské centrum se zúčastní nultého ročníku charitativní akce pro onkologicky nemocné Život je dar. Připojte se k nám!

Více informací na www.zivotjedar.cz

Kateřina Vondráčková
koordinátorka Mamma HELP centra Zlín