Alfa handicap pořádá 27. den zdravotně postižených

Dne zdravotně postižených, jsme se zúčastnily na pozvání paní Síbrové z Přerova. Měly jsme možnost navštívit areál zámecké zahrady v Dřevohosticích, kde tuto akci pořádalo sdružení Alfa handicap z Přerova. Součástí dne byly i ukázky výrobků organizací zdravotně postižených, tak jsme se jely pochlubit i našimi výrobky z  artedílen. Program začínal ve dopoledne ve 12. hodin, kupodivu se uklidnilo i počasí a tak jsme se mohly pobavit a dokonce si i zatancovat při živé hudbě. Ostatně posuďte sami.

Z Přerova Jana Čaganová